Čeprav je digitalna doba prinesla veliko sprememb, so tiskani mediji še vedno aktualna oblika podajanja novic. Naše podjetje poleg ostalih izdaja Primorski utrip kot neodvisni in nestrankarski časopis za Slovensko Istro in zamejstvo. Prva številka časopisa je izšla 15. januarja 1994 za območje občine Piran, nato pa je razširil poročanje s Slovenske Istre ter leta 2015 tudi na območje celotne Primorske.